Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Akty prawne

Stały Sąd Polubowny działa na podstawie i w oparciu o:

  • ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 z późniejszymi zmianami),
  • ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. poz. 1356),
  • umowę o zorganizowanie Stałego Sądu Polubownego działającego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach z dnia 8 września 2017 r.,
  • zgodność z Zaleceniem 98/257/EC z 30 marca 1998 r. co do zasad działania sądów konsumenckich uwzględniających regulacje zawarte w rekomendacji Komisji 98/257/EC z 30 marca 1998 r. w sprawie zasad, jakie powinny spełniać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich, tj.: zasady niezawisłości, kontradyktoryjności, przejrzystości, skuteczności, reprezentacji, legalności i wolności.

Przydatne akty prawne:

  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późniejszymi zmianami).

Autor: Monika Wojtynek-Kordys

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-01-11 08:41przez: Monika Wojtynek-Kordys
Opublikowano:2017-01-11 12:12przez: Monika Wojtynek-Kordys
Zmodyfikowano:2023-10-13 12:12przez: Monika Wojtynek-Kordys
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:6756

Rejestr zmian

  • [2023-10-13 12:12:12]Monika Wojtynek-Kordysaktualizacja danych
  • [2023-10-13 12:09:41]Monika Kordysaktualizacja danych

Banery/Logo