Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania realizuje poprzez:
  • kontrole legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
  • prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  • organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych,
  • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych.

 

Artykuły