Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Decyzje administracyjne

Menu dla: Decyzje administracyjne

Decyzje publikowane są na podstawie art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem, że publikacja uzasadnienia nie obejmuje informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

Wszystkie opublikowane decyzje są prawomocne. 

Autor: Monika Wojtynek-Kordys

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-12 12:53przez: Monika Wojtynek-Kordys
Opublikowano:2020-08-12 10:46przez: Monika Wojtynek-Kordys
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:5018

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.