Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Spory konsumenckie

Menu dla: Spory konsumenckie

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z roszczeniem konsumenta i odmawia uznania reklamacji, a konsument nie chce przenosić tego sporu na drogę sądową, może skorzystać z innych sposobów wyjścia z konfliktu.

Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy wówczas w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem i:

 • umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację),
 • proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),
 • rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).

 Sposoby te znane są również jako metody ADR. Skrót ten pochodzi od angielskiego sformułowania Alternative Dispute Resolution i oznacza alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów. W porównaniu z nim są zwykle tańsze, szybsze i prostsze.

 

Rysunek 1. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich

 

 

 10 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

 Inspekcja Handlowa jest jedną z instytucji uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania w celu pozasądowego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzi postępowania w sprawach dotyczących sprzedaży konsumenckiej, turystyki, usług deweloperskich, remontowo-budowlanych, edukacji, przewozu towarów.

 Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Wniosek może złożyć zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

 Korzyści dla konsumenta i przedsiębiorcy to:

 • brak kosztów postępowania;

 • krótki czas rozpoznania sprawy;

 • dobrowolność udziału;

 • bezstronność;

 • gwarancja poufności;

 • atmosfera budowania wzajemnego porozumienia;

 • satysfakcja z polubownego rozwiązania sporu.

Autor: Rafał Kowal

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-01-10 11:48przez: Rafał Kowal
Opublikowano:2017-01-10 00:00przez: Monika Wojtynek-Kordys
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:12659

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo