Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Petycje

Menu dla: Petycje

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. ( Art. 63 Konstytucji RP )

Autor: Katarzyna Kielar

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-10-22 13:53:42przez: Katarzyna Kielar
Opublikowano:2015-10-22 00:00:00przez: Katarzyna Kielar
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:3678

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.