Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna

Informacje publiczne będące w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, a niepublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wnioski takie można przesyłać na adres siedziby  Inspektoratu w Katowicach, drogą elektroniczną bądź faksem lub składać w sekretariacie Inspektoratu.

Formularz wniosku dostępny jest  poniżej.

Podstawa prawna:
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1429)

Autor: Monika Wojtynek-Kordys

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-07-01 14:10:05przez: Monika Wojtynek-Kordys
Opublikowano:2020-09-11 00:00:00przez: Monika Wojtynek-Kordys
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:10921

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.