Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach nr 34/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na podstawie §21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.[1]) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1706)

zarządza się, co następuje:

§1. W związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzam, począwszy od dnia 15 grudnia 2021 roku do odwołania, zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach (dalej: Inspektorat).

§2. Inspektorat ogranicza przyjmowanie Obywateli, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych, mających na celu realizację zadań o charakterze publicznym niezbędnych do zapewnienia pomocy do 31 stycznia 2022 roku, w jego siedzibie w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4 oraz w Delegaturach w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, a także zawiesza możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

§3. Pracownicy Inspektoratu wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dyżury odbywające się we wtorki zostają zawieszone do odwołania.

§4. Obywatele w sprawach należących do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach mogą kontaktować się z pracownikami Inspektoratu telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, mailowo lub za pośrednictwem ePUAP.

§5. Dane kontaktowe do Inspektoratu znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu www.katowice.wiih.gov.pl

§6. Aktualizowane na bieżąco informacje, w wyżej wymienionym zakresie, będą dostępne na stronie internetowej Inspektoratu oraz na drzwiach wejściowych do siedziby Inspektoratu w Katowicach i jego Delegatur w Bielsku-Białej i w Częstochowie.

§7. Traci moc Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach Nr 31/2021 z dnia 30 listopada  2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.

 

[1] Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177 i 2311

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-15 14:26przez:
Opublikowano:2021-12-15 00:00przez: Katarzyna Kielar-Rusinowska
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:1584

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo