Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach Nr 15/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie §21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512 z późn. zm.[1]) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1706)

zarządza się, co następuje:

§1. W związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzam, począwszy od dnia 26 kwietnia 2021 roku do odwołania, zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach (dalej: Inspektorat).

§2. Inspektorat nie przyjmuje Obywateli, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych, do 3 maja 2021 roku, w jego siedzibie w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4 oraz w Delegaturach w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, a także zawiesza możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

§3. Pracownicy Inspektoratu wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dyżury odbywające się we wtorki zostają zawieszone do odwołania.

§4. Obywatele w sprawach należących do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach mogą kontaktować się z pracownikami Inspektoratu telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, mailowo lub za pośrednictwem ePUAP.

§5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu Inspektoratu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

§6. Postanowień §5 nie stosuje się do:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

§7. Dane kontaktowe do Inspektoratu znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu www.katowice.wiih.gov.pl

§8. Aktualizowane na bieżąco informacje, w wyżej wymienionym zakresie, będą dostępne na stronie internetowej Inspektoratu oraz na drzwiach wejściowych do siedziby Inspektoratu w Katowicach i jego Delegatur w Bielsku-Białej i w Częstochowie.

§9. Traci moc Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach Nr 14/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

[1] Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 574, 617, 654, 683, 700, 729 i 748.

Autor: Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-23 13:32:22przez: Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach
Opublikowano:2021-04-23 00:00:00przez: Łukasz Draszczyk
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:53

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo