Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach nr 24/2020 z dnia 8 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń

w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach

w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie §21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1668 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1. W związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzam, począwszy od dnia 8 sierpnia 2020 roku do odwołania, zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach (dalej: Inspektorat).

§2. Inspektorat nie przyjmuje Klientów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych, a także zawiesza możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

§3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu Inspektoratu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

§4. Postanowień §3 nie stosuje się do:

1)      dziecka do ukończenia 13. roku życia;

2)      osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3)      osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4)      osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5)      innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

§5. Pracownicy Inspektoratu wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dyżury odbywające się we wtorek zostają zawieszone do odwołania.

§6. Obywatele w sprawach należących do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach mogą kontaktować się z pracownikami Inspektoratu wyłącznie telefonicznie albo mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

§7. Wykaz telefonów kontaktowych i do poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu znajduje się na stronie internetowej Inspektoratu katowice.wiih.gov.pl w zakładce Kontakt.

§8. Aktualizowane na bieżąco informacje, w wyżej wymienionym zakresie, będą dostępne na stronie Inspektoratu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu, a także na drzwiach wejściowych do sekretariatów w siedzibie Inspektoratu i Delegatur w Bielsku-Białej oraz w Częstochowie.

§9. Traci moc Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach Nr 19/2020 z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Autor: Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-18 14:27:05przez: Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach
Opublikowano:2020-08-18 00:00:00przez: Łukasz Draszczyk
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:161

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo