Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Komunikat w sprawie wybranych rozwiązań prawnych uchwalonych w związku z sytuacją rozprzestrzeniania się na terytorium naszego kraju wirusa SARS-CoV-2

W związku z sytuacją rozprzestrzeniania się na terytorium naszego kraju wirusa SARS-CoV-
-2 (tzw. „koronawirusa”) uchwalono pakiet pomocowy dla przedsiębiorców[1], w którym przewidziano m.in. następujące rozwiązania:

IMPREZY TURYSTYCZNE

Turysto, jeśli od 13 marca 2020 roku odstąpiłeś od umowy o udział w imprezie turystycznej ze względu na wybuch epidemii wirusa SARS-CoV-2, albo gdy odstąpiłeś wcześniej, a termin do zwrotu uiszczonych przez Ciebie wpłat nie upłynął przed dniem 13 marca
2020 roku, albo gdy organizator rozwiązał z Tobą umowę z uwagi na wybuch epidemii wirusa SARS-CoV-2,  odstąpienie lub rozwiązanie umowy jest skuteczne nie z chwilą jego dokonania, lecz dopiero po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. Oznacza to, że przez 180 dni + okres konieczny na dokonanie zwrotu wpłat turysta nie uzyska zwrotu zapłaconych środków za udział w imprezie.

Organizator będzie miał także prawo zaproponować, zamiast zwrotu kosztów, voucher, ważny do wykorzystania przez rok od dnia, w którym miała odbyć się impreza. Voucher nie może być niższej wartości niż wartość imprezy, która nie doszła do skutku przez zagrożenie koronawirusem. W przypadku gdy turysta przyjmie taką propozycję, odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie będzie prawnie skuteczne. Środki na realizację voucherów podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

WYSTAWY, KONGRESY, DZIALALNOŚC KULTURALNA, ROZRYWKOWA, REKREACYJNA I SPORTOWA, WYSTAWY TEMATYCZNE LUB IMPREZY PLENEROWE, USLUGI HOTELARSKIE

Konsumencie, jeśli miałeś wykupiony bilet lub zapłaciłeś za udział w wystawie, kongresie, imprezie kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej, wystawie tematycznej lub imprezie plenerowej i doszło do rozwiązania umowy w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorca organizujący wymienione wydarzenia jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Oznacza to, że przez 180 dni + okres konieczny na dokonanie zwrotu wpłaty konsument nie uzyska zwrotu zapłaconych środków za udział w imprezie.

Organizator wydarzenia ma także prawo zaproponować, zamiast zwrotu kosztów, voucher do wykorzystania na poczet przyszłych wydarzeń, ważny do wykorzystania przez rok od dnia, w którym miało odbyć się wydarzenie. Voucher nie może być niższej wartości niż kwota wpłacona na realizację umowy, która nie doszła do skutku przez zagrożenie koronawirusem. W przypadku gdy konsument przyjmie taką propozycję, rozwiązanie umowy nie będzie prawnie skuteczne. Wspomniane wyżej zasady rozliczeń stosuje się również w odniesieniu do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie (krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych).[1] Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Autor: Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej W Katowicach

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-04-06 16:11:26przez: Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej W Katowicach
Opublikowano:2020-04-06 00:00:00przez: Łukasz Draszczyk
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:222

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo