Jesteś tutaj: Start / Stały Sąd Polubowny / Pozew

Pozew

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

JAK WNIEŚĆ POZEW


Pozew należy sporządzić  w 2 egzemplarzach ( wzór w pliku do pobrania poniżej ). 

Załączniki do pozwu np. umowa, paragon, faktura, zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź na reklamację -  należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Zapis na sąd polubowny należy pobrać ( wzór pliku do pobrania poniżej ), wydrukować w 1 egzemplarzu, wypełnić, podpisać w lewym dolnym rogu (w miejscu – imię, nazwisko i podpis powoda) i dołączyć do pozwu.

Ważne!

Sporządzając pozew należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie strony pozwanej.

W przypadku przedsiębiorstwa jednoosobowego podać imię, nazwisko, adres prowadzonej działalności.

W przypadku spółek cywilnych – imiona i nazwiska wspólników, nazwę spółki i adres prowadzonej działalności.

W pozostałych przypadkach dane można uzyskać:

- z faktury,

- paragonu,

-oraz w poniższych rejestrach:

CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

KRS -  http://krs.ms.gov.pl/

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 356 81 00 wew. 125.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Dokumenty można złożyć bezpośrednio w sekretariacie SSP w Katowicach i ośrodkach zamiejscowym w Bielsku – Białej i Częstochowie lub przesłać na adres: 

Stały Sąd Polubowny
przy ŚWIIH w Katowicach
ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice

Izabela Morańska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Data utworzenia:2015-06-23
Data publikacji:2015-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Morańska
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielar
Liczba odwiedzin:3440