Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Ogłoszenie nr 17527

15 listopada 2017

Ogłoszenie o naborze nr 17527 z dnia 15.11.2017 r.

Oferty do: 27 listopada 2017 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Status: nabór w toku

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli produktów

w Wydziale Kontroli Żywności

Miejsce wykonywania pracy: Częstochowa

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Delegatura w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice


WARUNKI PRACY

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura w Częstochowie znajduje się na III piętrze budynku oddziału Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich tylko do I kondygnacji; do pozostałych kondygnacji brak jest podjazdów oraz windy, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i głuchoniemym. Praca w siedzibie Delegatury i w terenie (kontrole na terenie woj. śląskiego), praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych, stres związany z prowadzeniem kontroli, zagrożenie korupcją, czas pracy - zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

ZAKRES ZADAŃ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 27.11.2017

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

40-951 Katowice

ul. Brata Alberta 4

Sekretariat I piętro

(z zaznaczeniem na kopercie "oferta pracy- inspektor wydział Kontroli Żywności Delegatura WIIH w Częstochowie")

INNE INFORMACJE:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 Wynagrodzenie zasadnicze 2300 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Zakres zadań Inspekcji Handlowej prezentuje strona internetowa Inspektoratu

www. katowice.wiih.gov.pl

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32)356 81 00 wew. 135 lub (32)356 81 00 wew. 120

Magdalena Druch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Data utworzenia:2017-11-15
Data publikacji:2017-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Druch
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielar
Liczba odwiedzin:1000