Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach Nr 8/2020 z dnia 23 marca 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 marca 2020

 w sprawie wprowadzenia ograniczeń

w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

stanu epidemii

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. 2019 r., poz. 1668 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzam, począwszy od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania, zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach (dalej: Inspektorat).

§2. Inspektorat nie przyjmuje Klientów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych.

§3. Wezwania do osobistego stawiennictwa w Inspektoracie, w tym w Stałym Sądzie Polubownym, zostają anulowane.

§4. Pracownicy Inspektoratu wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dyżury odbywające się we wtorek zostają zawieszone do odwołania.

§5. Obywatele w sprawach należących do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach mogą kontaktować się z pracownikami Inspektoratu wyłącznie telefonicznie albo mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

§6. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

§7. Wykaz telefonów kontaktowych i do poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu znajduje się na stronie internetowej Inspektoratu katowice.wiih.gov.pl w zakładce Kontakt.

§8. Aktualizowane na bieżąco informacje, w wyżej wymienionym zakresie, będą dostępne na stronie Inspektoratu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu, a także na drzwiach wejściowych do sekretariatów w siedzibie Inspektoratu i Delegatur w Bielsku-Białej oraz w Częstochowie.

§9. Traci moc Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach Nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej W katowicach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-24
Data publikacji:2020-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej W katowicach
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:63